Replik: ”Analytikerna eniga om att industrisatsningarna i norr kommer skapa problem”

Debattartikeln publicerades i Aktuell Hållbarhet 17-05-24.

I måndags, den 13 maj 2024, lanserade vi antologin De norrländska stålsatsningarna – frälsare eller gökunge? vid en konferens anordnad av Skandinaviska Policyinstitutet i Malmö. Hela seminariet är nu tillgängligt här.

Konferensen var en slutredovisning av det tvååriga projektet ”Samhällsekonomiska effekter av att producera fossilfritt stål i norra Sverige”. Projektet har involverat tio forskare och utredare. Utöver de sju studierna i antologin har tre studier författade av ekonomie doktor David Sundén givits ut av Skandinaviska Policyinstitutet. I Sundéns tre studier analyseras de tekniska, företagsekonomiska och marknadsrelaterade riskerna förknippade med de planerade stålprojekten samt effekterna på övriga samhället via påverkan på tillgången till och priset på elektricitet.

I ”Granska klimatkritiken från Skandinaviska Policyinstitutet” kritiserar sex författare projektets trovärdighet. Författarna företräder antingen bolag med intressen i vindkraftbranschen eller organisationer som företräder branschens intressen.

Författarna menar att ”medierna bör granska drivkrafterna och argumenten hos den gröna industriomställningens kritiker” och att det skulle finnas en agenda styrd av i första hand Sydsvenska Handelskammaren. Jag kan lugna artikelförfattarna på den punkten. Bakgrunden är ett rent medborgarinitiativ av undertecknad tillsammans med David Sundén.

Jag har personligen ansökt om och erhållit finansiering för projekten hos en bred krets av privatpersoner och tre stiftelser inklusive Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse. Totalt handlar det om femton finansiärer som alla fann det lovvärt att välrenommerade och oberoende personer ville åta sig uppgiften att utvärdera den största industrisatsningen i Sveriges moderna historia, en satsning som om den genomförs kommer att få genomgripande effekter för hushåll och företag i hela Norden.

Med finansieringen säkrad behövde vi någon organisation som var villig, eller hade modet, att publicera studierna. Den enda organisation som 2022 var villig att ge det redan finansierade projektet en hemvist var Skandinaviska Policyinstitutet som råkar ha Sydsvenska Handelskammaren som en av sina grundare. Det är inte mer komplicerat än så.

Författarna påstår att Sundéns analys av lönsamheten hos grönt stål är missvisande då den inte inkluderar utsläppshandel och gränsjusteringsmekanismens effekter på lönsamheten. Hans rapport ”Lönsam eller kostsam” handlar om exakt detta och där ingår både beskrivningar och analyser av hur priset på koldioxid påverkar lönsamheten. Att påstå något annat är gravt felaktigt och medvetet missvisande. 

Författarna hänvisar dessutom till ett enskilt citat ur en längre debattartikel och vill med citatet försöka påskina att ingen hänsyn har tagits till framtida vindkraftsutbyggnad. Läser man vidare i Sundéns debattartikel och i synnerhet hans rapport ”Till vilket elpris som helst” förstår man att även om elsystemet byggs ut kraftigt, redan här och nu, så kommer investeringarna i norra Norrland att skapa problem. Det är de flesta analytiker eniga om, till och med de investerande bolagen.

Det är inte orimligt att kräva att debattörer läser det material de vill kritisera innan de skriver en debattartikel.


Sarah Meschsarah.mesch@handelskammaren.comRedigera profil

Magnus Henrekson
Professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning