Video: De norrländska stålsatsningarna – Frälsare eller gökunge?

Den 13 maj lanserades antologin ”De norrländska stålsatsningarna – Frälsare eller gökunge?” i Malmö. I boken granskar ledande forskare de el- och kapitalintensiva projekten för att producera fossilfritt stål i Norrbotten. På lanseringen medverkade flera av medförfattarna till antologin som tillsammans med representanter från politik, näringsliv och akademi diskuterade bokens innehåll och slutsatser.

Moderator: Pernilla Ström

Inledning (00:11)
Johan Eklund, professor i nationalekonomi

Presentation av projektet (07:26)
Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi (redaktör)

It’s all over but the dreaming (31:00)
David Sundén, ekon. dr., Lakeville Economic Consulting (medförfattare)

Vätgas – en ny grön bubbla? (59:35)
Christian Sandström, forskare och biträdande professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (medförfattare)

Elförsörjning till de planerade industriprojekten i norra Sverige (1:18:17)
Jan Blomgren, professor i tillämpad kärnfysik (medförfattare)

Paneldiskussion del 1 (1:49:23)

  • Max Åhman, Associate Professor, Chef Environmental and Energy Systems Studies, Lunds universitet
  • Niclas Damsgaard, Chefsstrateg Division System, Svenska Kraftnät
  • Magnus Henrekson
  • David Sundén
  • Christian Sandström
  • Jan Blomgren

Paneldiskussion del 2 (2:17:22)

  • Lars Hjälmered, Statssekreterare med ansvar för statliga bolagen (M)
  • Tobias Andersson, Ordförande näringsutskottet (SD)
  • Per Tryding, vice vd, Sydsvenska Handelskammaren
  • Magnus Henrekson

Avslut (2:51:08)
Johan Eklund