Forskningsområden

Våra forskningsområden ska anknyta till näringslivsaktörer och vara av betydelse för ekonomins funktionssätt och förankras i arbetsmarknaden, omställning och statsförvaltning. Såväl svensk ekonomi som stora delar av världen står inför stora reformbehov och betydande samhällsproblem, då är policyutformning av central betydelse. Målsättningen är att ta fram välgrundade och forskningsförankrade underlag med hög relevans för beslutsfattande, opinionsbildning och policyutformning.