Ny rapport: Företagens planer hotar Nordens elpriser och ekonomi

Idag presenteras den tredje delen i Skandinaviska Policyinstitutets rapportserie om de norrländska satsningarna på fossilfritt stål.

Företagen LKAB, SSAB, H2 Green Steel och Fertiberia har presenterat expansiva produktionsplaner för norra Norrland. Enligt den senaste rapporten ”Till vilket elpris som helst?” riskerar företagens planer på produktion av fossilfritt stål i elområde SE1 leda till allvarliga konsekvenser för Nordens ekonomi och elkonsumenter.

Rapportförfattaren David Sundén menar att företagens satsningar i norra Norrland är överambitiösa och orealistiska.

Företagens investeringskalkyler verkar vara begränsade och inte ta hänsyn till den betydande inverkan deras och andra bolags investeringar kommer att ha på elpriserna. Om alla planerade investeringar genomförs förväntas elpriserna stiga kraftigt, vilket gör satsningarna ekonomiskt ohållbara., konstaterar Sundén.

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, är projektledare för rapportserien.

Jag har i snart tre år ställt frågan: var ska elen komma ifrån? Nu har vi svart på vitt att det inte kommer fungera och att hushåll och företag i hela Norden kommer att råka illa ut”, säger Henrekson.

Rapporten visar bland annat att:

  • Produktionsplanerna kräver omkring 20 TWh el år 2026, vilket fördubblas till 40 TWh år 2030 och över 90 TWh år 2050. Detta skapar en enorm efterfrågan på el.
  • Om planerna förverkligas utan motsvarande ökning av elproduktionen med 20 TWh, förväntas elpriserna stiga kraftigt i hela Norden. I Norrbotten kan priset redan inom ett par år stiga med upp till 176 procent, och för hela Norden förväntas det öka med 77 procent.
  • Nordens elkonsumenter – hushåll, företag och offentlig sektor – riskerar att förlora 92 miljarder kronor årligen när deras elräkningar skjuter i höjden.
  • Företagen förväntas möta ett elpris på som lägst 82 öre per kWh 2026, vilket gör deras fossilfria produkter betydligt dyrare än konkurrenternas.

” Satsningarna kan inte genomföras med lönsamhet varken på kort sikt fram till 2026 eller på längre sikt bortom 2030”, avslutar Sundén.

Rapporten kommer att presenteras på Policyinstitutets webbinarium den 30 jan kl. 10.00. Läs mer här.

Kontaktinformation
David Sundén (rapportförfattare), 072-323 36 99, david.sunden@lakevilleconsulting.se

Magnus Henrekson (professor, projektledare), 070-222 97 00, magnus.henrekson@ifn.se