Webbinarium: Till vilket elpris som helst?

Nu kan du ta del av webbinariet ”Till vilket elpris som helst?” som sändes den 30 januari.

Under sändningen diskuteras den tredje delen av vår rapportserie om statliga initiativ inom den nya industripolitiken, det som ibland kallas det gröna stålet. Rapporten ”Till vilket elpris som helst”, analyserar hur planerad elproduktion och efterfrågan förväntas påverka prissättningen av el.

Ett antal projekt planeras som kräver cirka 20 TWh år 2026, och elbehovet förväntas fördubblas till 40 TWh år 2030 och öka till 90 TWh år 2050. Om dessa planer realiseras utan en motsvarande ökning av elproduktionen förutspås elpriserna stiga i samtliga elområden i Norden.

Frågor som diskuterades var bland annat hur elkonsumenter i Norden och Sverige påverkas, vilka möjligheter som finns för att öka produktionskapaciteten fram till 2030, och hur detta i sin tur påverkar elpriserna.

Deltagare:
David Sundén, rapportförfattare
Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi
Mikael Nordlander, Director Industry Decarbonisation på Vattenfall
Mikael Odenberger, Profu
Johan Eklund, chefekonom Sydsvenska Handelskammaren och professor i nationalekonomi
Per Tryding, vvd Sydsvenska Handelskammaren, moderator