Ny rapport sågar lönsamhetskalkylen för fossilfritt stål i Norrland

Idag presenteras vår andra rapport inom ramen för projektet ”Samhällsekonomiska effekter av att producera fossilfritt stål i norra Sverige”.

Rapporten ”Lönsam eller kostsam” är en uppföljning av rapporten ”Från brunt till grönt” som i höstas fick stor medial uppmärksamhet genom att ifrågasätta nyttan med de miljardinvesteringar som LKAB, SSAB och H2GS planerar i Norrland. Satsningar som till stor del finansieras med skattemedel.

I den nya rapporten gör författaren David Sundén en noggrann studie av de villkor som LKAB:s och H2GS investeringar bygger på för att kunna bli lönsamma.

– Mina beräkningar vilar på vetenskaplig grund och resultaten sammanfaller med litteraturen om lönsamheten hos olika tekniker för att producera stål, säger David Sundén, rapportförfattare.

David Sundéns beräkningar visar bland annat att:

  • LKAB:s planer grundar sig i optimistiska antaganden om framtida priser för elförbrukning och koldioxidutsläpp.
  • Vad gäller järnsvampstillverkning saknar Norrbotten avgörande konkurrensfördelar jämfört med regioner med tillgång till billig naturgas.
  • När utsläppen minskar från konkurrenternas naturgasbaserade järnsvamp, riskerar LKAB:s konkurrenssituation försämras ytterligare. Redan i dag skulle LKAB:s järnsvamp vara den dyraste på marknaden.

Magnus Henrekson, professor i nationalekonomi, är projektledare för rapportserien.

Den här rapporten är ett oerhört viktigt beslutsunderlag för våra politiska beslutsfattare. LKAB ägs av staten, det vill säga av landets medborgare, och bolaget önskar nu genomföra Sveriges största industriinvestering någonsin. Då måste de kunna visa att detta är en riktig satsning för det svenska folkhushållet, säger Magnus Henrekson.

 David Sundén är tydlig i sina slutsatser i rapporten.

LKAB bör inte lägga resurser på att utveckla järnsvampsproduktion i Norrbotten. För H2GS del är det svårt att se hur man ska kunna nå lönsamhet överhuvudtaget. Det spelar ingen roll om man tittar på kort eller lång sikt, säger David Sundén.

Kontaktpersoner gällande rapportens innehåll:
David Sundén (rapportförfattare), 072-323 36 99, david.sunden@lakevilleconsulting.se,

Magnus Henrekson (professor, projektledare), 070-222 97 00, magnus.henrekson@ifn.se