Ny rapport kritiserar satsning på fossilfritt stål i Norrland

Idag presenterar vi vår första rapport ”Från brunt till grönt”.

Rapporten belyser de investeringar som LKAB:s, SSAB:s och H2GS planerar i Norrland på vad som i media benämnts som fossilfritt stål. Rapporten som författats av ekonomie doktor David Sundén innehåller en djupgående analys av satsningarna utifrån ett teknik- och marknadsperspektiv.

Rapporten är viktig eftersom omställningen av stålindustrin till fossilfria produktionsmetoder kommer att få betydande konsekvenser för miljö, konkurrenskraft, ekonomi och samhället i stort.

Rapporten är den första i en serie inom ramen för Skandinaviska Policyinstitutets projekt ”Samhällsekonomiska effekter av att producera fossilfritt stål i norra Sverige”. Detta delprojekt lägger grunden för en företags- och samhällsekonomisk bedömning av satsningarna på att producera fossilfritt stål i norra Sverige

Företagens satsningar är omfattande, komplexa och svåra att värdera för utomstående. Med denna rapport får politiker och tjänstemän en möjlighet att själva bilda sig en uppfattning och göra egna analyser, säger David Sundén, ekonomie doktor och författare av rapporten.

David Sundéns viktigaste slutsatser i rapporten:

  • Satsningarna kan inte förväntas leda till vare sig förbättringar på stålets kvalitet eller produktionskostnader.
  • Tekniken ger inga konkurrensfördelar.
  • ”Det gröna stålet” kommer fortfarande innebära stora mängder koldioxidutsläpp.
  • Vinsterna från den högkvalitativa järnmalmen riskerar slarvas bort på ett projekt som kan bli helt olönsamt.
  • Bolagen satsar allt på ett kort vilket gör att de saknar alternativ att falla tillbaka på.
  • Elåtgången för att producera kommer påverka hela nordiska elmarknaden.

Inom ramen för ett större forsknings- och analysprojekt ”Svensk industripolitik” kommer Policyinstitutet under ledning av professor Magnus Henrekson publicera ett flertal rapporter som på olika sätt belyser dessa osäkra konsekvenser och risker.

Henrekson kommenterar Sundéns slutsatser i rapporten så här:
Det handlar här om de största investeringarna i svensk industris historia i relation till BNP. Det är ofattbart hur lättsinnigt samhällets ledande skikt sett på såväl de företags- och samhällsekonomiska riskerna, säger professor Magnus Henrekson.


Kontakt: David Sundén (rapportförfattare), 072-323 36 99, david.sunden@lakevilleconsulting.se, eller Magnus Henrekson (professor, projektledare), 070-222 97 00, magnus.henrekson@ifn.se