Fastställt: Riksrevisionen granskar LKAB

Riksrevisionen har nu beslutat att genomföra granskningen av omställningen av LKAB. Riksrevisionen har identifierat ett antal potentiella risker som skulle kunna påverka omställningens lönsamhet, som exempelvis höga elpriser, förseningar, underskattade investeringskostnader och storskalig tillämpning av en omogen teknik.

Resultatet av granskningen presenteras i en rapport med planerad publicering våren 2025.

Skandinaviska Policyinstitutet har sedan starten i november skrivit flera rapporter om stålsatsningarna i norr. Du kan ta del rapporterna här.

Läs mer om granskningen på Riksrevisionens hemsida.