Två nya rapporter om självförsörjning

Policyinstitutet har släppt två nya rapporter på temat självförsörjning och integration.

Den första rapporten ”Kommunalt integrationsgap” undersöker skillnader i självförsörjningsgraden mellan olika befolkningsgrupper i Sveriges kommuner. Rapporten visar att det genomsnittliga integrationsgapet är 31 procentenheter mellan personer med svenskt ursprung och de med ursprung utanför västvärlden. Rapporten presenterar även betydande skillnader i självförsörjningsgrad mellan olika kommuner, där de tio kommunerna med lägst integrationsgap har mindre än 20 procentenheters skillnad, medan de med störst gap har över 40 procentenheters skillnad.

Den andra rapporten ”Individers självförsörjning över livscykeln,” analyserar självförsörjningsgradens utveckling över tid och livscykel, med särskilt fokus på hur geografiskt ursprung och vistelsetid i Sverige påverkar denna grad. Rapporten visar att självförsörjningsgraden har förbättrats de senaste åren, med fler individer som är självförsörjande 2021 jämfört med 2016. Dock har beroendet av offentlig försörjning ökat bland de som inte är självförsörjande. Rapporten indikerar också att välfärdsstatens omfördelande roll har minskat över tid, särskilt bland yngre och äldre åldersgrupper.

Rapportens författare Åsa Hansson kommer den 25 juni att diskutera rapportens innehåll och slutsatser i Centerpartiets seminarium ”Var tog integrationspolitiken vägen? Hur jobb och skola ska vända utanförskapet” i Almedalen.