Boksläpp på Policyinstitutet ”Det nya utanförskapet”

Vad händer just nu på Skandinaviska Policyinstitutet?

Jo medan den mediala uppmärksamheten kring vår första rapport från ”Brunt till grönt” fortsätter, arbetar vi i våra övriga fokusområden. 

Inom området ”Självförsörjning och utanförskap” har Johan Eklund (Policyinstitutets VD och professor i nationalekonomi) tillsammans med kollega Johan P. Larsson (PhD med anställning vid Robinson College, University of Cambridge) nyligen släppt boken Det nya utanförskapet: självförsörjningens utveckling och välfärdsstatens framtid. I boken analyserar författarna frågor om vad utanförskap och en låg självförsörjningsgrad får för konsekvenser för den svenska ekonomin, inte minst för tilliten i samhället.

Boken har getts ut av Ekerlids förlag och kan beställas på nedanstående länk.https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?search_word=Det+nya+utanförskapet+-+Självförsörjningens+utveckling+och+välfärdsstatens+framtidg+ekerlids