4/2016 – Miljoner i skadestånd

Läs om ekobrott, integration i praktiken och gränspolitik utom kontroll i Sydsvenskt Näringsliv senaste nummer. Du kan även läsa om hur du lätt kan göra rätt med nudging samt om Blekinge och Kalmars nya agendor. Trevlig läsning!