Policyinstitutet tipsar: Vätgas – en grön bubbla?

Vill du ta del av mer information om den gröna omställningen? Då vill vi på Policyinstitutet tipsa om följande event:

Vätgas – en grön bubbla?

Under webbinariet presenterar docent Christian Sandström rapporten Vätgas – en ny grön bubbla?  I rapporten redogör författaren för politiken och ekonomin bakom vätgas-satsningarna som pågår idag och ställer dessa i kontrast till de kemiska och fysikaliska utmaningar som är förknippade med användning av vätgas.

Rapportens slutsatser har även presenterats i Svenska Dagbladet den 14:e mars:
Henrekson och Sandström: Är vätgas en ny grön bubbla? | SvD Debatt

Webbinariet inleds med en kortare presentation och följs sedan av diskussion och frågestund.

Anslut till webbinariet här

Arrangeras av Clare Hall, University of Cambridge


Om författaren:
Christian Sandström är biträdande professor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping och docent från Chalmers. Sandström är bland annat aktuell med forskarantologin Moonshots and the New Industrial Policy där 23 forskare skärskådar industripolitikens återkomst. Boken kan laddas ner gratis från förlagets hemsida.