Datum / Tid


Plats

Sydsvenska Handelskammarens lokaler, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

Kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag är den 31 oktober.

Nybildat policyinstitut stärker näringslivet

Nu är det dags att öppna dörrarna till stiftelsen Skandinaviska Policyinstitutet – för oberoende forskning, faktaspridning och utbildning inom området public policy.

Policyinstitutet ska arbeta med studier som stärker näringslivets långsiktiga förmåga att bidra till policyutformning, med förankring i forskning och samhällsintressen.

I samband med minglet ges en inblick i vårt kommande arbete och fokusområden. Tre områden som initialt prioriteras är:
1) Utanförskap och självförsörjning
2) Svensk industripolitik och omställning
3) Rikets styrning och förvaltning

I samband med minglet kommer även korta anföranden hållas:
Sven Kristensson (vd Nederman) och ordföranden i Policyinstitutet kommer tala om bevekelsegrunderna för institutets bildande.
– Professor Johan Eklund kommer tala om aktuella boken: ”Det nya utanförskapet – Självförsörjningens utveckling och välfärdsstatens framtid
– Professor Magnus Henrekson kommer att tala om ”Fossilfritt stål – var och hur?

Moderator är Ellen Dahl, Regionchef Policy södra Halland och Skåne, Sydsvenska Handelskammaren.

Förhoppningen är att vi under minglet ska kunna diskutera allvarliga samhällsproblem under informella former, och gemensamt identifiera problemställningar och framtida arbetsområden.

Under kvällen serveras enklare förtäring!

Tid: 17:00- ca 19:00
Plats: Sydsvenska Handelskammarens lokaler, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Anmälan – kontakta Johan Eklund
Sista anmälningsdag 31 oktober!