Datum / Tid


Plats

Sydsvenska Handelskammarens lokaler, Ångbåtsbron 1, våning 7, Malmö

Pris

Kostnadsfritt.

Sista anmälningsdag är den 9:e maj kl 16.00. Kontakta info@policyinstitutet.se vid frågor.

De norrländska stålsatsningarna – Frälsare eller gökunge?

Skandinaviska Policyinstitutet bjuder in till boklansering av antologin: De norrländska stålsatsningarna – Frälsare eller gökunge?

Antologin: ”De norrländska stålsatsningarna -frälsare eller gökunge” med professor Magnus Henrekson som redaktör lanseras 13 maj på seminarium vid Skandinaviska Policyinstitutet. Författarna menar att satsningarna på grönt stål i Norrland är ett högriskprojekt där skattebetalarna till stor del tar risken om projektet inte lyckas. Tio ledande forskare inom allt från energi, miljö, kärnteknik, nationalekonomi till renskötsel belyser de förväntade effekterna av dessa satsningar.

På lanseringen medverkar utöver Magnus Henrekson flera av medförfattarna till antologin. Med och diskuterar och kommenterar bokens innehåll och slutsatser är bland annat statssekreterare Lars Hjälmered som är ansvarig för de statliga företagen samt näringsutskottets ordförande Tobias Andersson.

Fler medverkande kommer att tillkomma.


Om boken

Antologin ges ut av Samhällsförlaget i maj 2024. I boken granskar ledande forskare de el- och kapitalintensiva projekten för att producera fossilfritt stål i Norrbotten. Om projekten genomförs får det långtgående negativa konsekvenser för svensk ekonomi. Behovet är därför stort av oberoende försök att uppskatta projektens risker, kostnader och samhällsekonomiska konsekvenser.

Kapitel

Utvärderingen av de norrländska stålsatsningarna – sammanfattning och slutsatser
– Magnus Henrekson

Kampen om svampen – utmaningarna för satsningarna på fossilfritt stål i Norrland och vägen framåt
– David Sundén och Magnus Henrekson

Varför måste det vara möjligt? Historisk ingång till LKAB och de stora industriprojekten i Norrland
– Johan Gärdebo

Stålindustrins upprepning av historien?
– Christian Sandström

Vätgas – en ny grön bubbla?
– Christian Sandström

Elförsörjning till de planerade industriprojekten i norra Sverige
– Jan Blomgren

Alternativ för ökad eltillförsel i Sverige – konsekvenser för funktion, kostnader och miljö
– Per Fahlén

Effekter av landbaserad vindkraft på renar och renskötsel
– Mirja Lindberget, Anna Skarin och Per Sandström

Vindkraft och hälsoproblem – forskningsläget gällande effekter på människor och djur av exponering för ljudföroreningar, kemikalier och partiklar från vindkraftverk
– Helen Karlsson

The Sponge-Iron Battle: The Challenges for Fossil-Free Steel Initiatives in Norrland and the Way Forward
– David Sundén and Magnus Henrekson